Bestyrelse & Kontakt

Formand:

Ole Askehave (37)


Næstformand:

Stig Behrensdorff (29)


Sekretær:

Morten Fisker (59)


Kasserer:

Bjarne Svendsen (55)


Best. Medlem:

Nina Kjær Nielsen (44)


1. Suppleant:

Michael Holstebro (32)


2. Suppleant: